EFTERSLÄPPSBILJETT

 
VÄLKOMMEN ATT KÖPA EN EFTERSLÄPPSBILJETT TILL VÅRMÖTET I KLINISK KEMI! 

Mötet finns tillgängligt på den digitala plattformen till och med den 15.e juli. 

Klicka här för att köpa din biljett.

BETALNING OCH AVBOKNING
Kostnaden för en eftersläppsbiljett är 500 kr exkl. moms/styck.
Anmälan är bindande men kan överlåtas. 


Alla personuppgifter hanteras enligt nya GDPR-lagen och kommer enbart användas för ändamål kopplade till just detta möte. Bekräftelse på mottagen anmälan skickas med e-post direkt när bokningen gjorts.

DIGITALT DELTAGANDE
Mötet genomfördes i år digitalt pga. den globala pandemin.

För att ta del av mötet loggar du in i en digitalt säker miljö för att kunna titta på föreläsningar, posterpresentationer, studiebesök i Region Västerbotten och besöka våra samarbetspartners. 

Vid köp av en eftersläppsbiljetter kommer du inom 48 timmar få en inbjudan via mail med mer information. Alla deltagare har personliga inlogg som gör att allt personbaseras, säkerställs och garanterar att inte obehöriga får access. 

FAKTURERING

Faktureringsadress uppges i samband med registrering. Bokaren ansvarar för att rätt fakturaadress anges och i förekommande fall rätt referens. Om en faktura måste omadresseras p.g.a. felaktig registrering debiteras en adressändringsavgift på 200kr

FRÅGOR OCH ÄNDRINGAR

Kontakta Umeå Congress vid frågor om anmälan:
E-post: jesslyn@umea-congress.se
Tel: 090-13 00 35