POSTERPRESENTATION VÅRMÖTE 2021

Välkommen att bidra till Vårmötet i Klinisk kemi 2021 med Din poster!

ALLMÄN INFORMATION

Ämnet för postern kan vara vilket som helst inom ramarna för klinisk kemi och beskriva forskningsresultat eller utvecklingsarbete inom laboratoriet. Presenterande författare måste vara anmäld till hela mötet för att bidra med poster. 

FORMAT OCH PRESENTATION

Vi tänker nytt och utnyttjar det digitala formatet! Istället för en traditionell poster önskar vi att ni spelar in en film, ca 5-7 minuter lång. 

Vi kommer att skicka en instruktion för hur man spelar in presentationen (med hjälp av powerpoint) till de som skickat in abstract. Sista datum och instruktion för att ladda upp den inspelade presentation meddelas via mail. 

ABSTRACT

OBS: Deadline för inskickande av abstracts är framflyttat. Nytt datum är 10 maj.
Abstract bör inte överstiga 350 ord. Om sekretess skall finnas kring Din presentation, var god ange det i Ditt mail till oss.

Abstractet skickas till: ulrika.svenson@regionvasterbotten.se. Ange ''Abstract vårmöte 2021'' i ämnesraden.